Волонтери од Скопје, Битола и Демир Хисар денеска ги чистеа дивите депонии кои се наоѓаат во и околу реките кај селото Слоештица во Демир Хисар.

Во градинките, училниците и училишните спортски сали има поголеми концентрации на прашина и PM честички отколку во надворешниот воздух, сообраќајот значително влијае на изложеноста на луѓето на...
1mkd-423055.jpg

Никој ништо не им кажува на новите кираџии во ОХИС за опасноста од депонииите со линдан

Во македонските реки има толку многу отпад што активистката Тина и студентот Томо наместо да рибарат, си организираа натпревар кој го нарекоа „Шишелов" - ловење шишиња од Вардар.

Партнери и поддржувачи

Најнови приказни од медиумите

Ве информираме за проблемите од животната средина и како да влијаете на
властите да најдат решенија  Сите новинарски приказни

Двете депонии со линдан во кругот на поранешниот хемиски гигант ОХИС, предупредувањата на еколозите и на научниците на опасноста од овие недоволно заштитени депонии, проектите за отстранување на...

Општото ниво на свест за животната средина и за проблемите со отпадот во Македонија е ниско, всушност, луѓето не се свесни за проблемите кои резултираат од несоодветното управување со отпадот и за...

Во реките кај селото Слоештица во Демир Хисар живеат пелагониската пастрмка и речниот рак, кои се на листата на светски загрозени видови, а областа е прогласена за значајно растително и подрачје на...

Препорачуваме

Вклучете се во нашите иницијативи, дискутирајте на нашите настани,
споделувајте ги нашите пораки

logo-footer1.png

iks logo footer

© 2019, Институт за комуникациски студии

Контакт инфо

+389 2 30 90 004       info@iks.edu.mk

Пребарај